Visiting address 

Room B12 

33 Space Soi Pradipat 17

Khwaeng Samsen Nai

Phaya Thai, Bangkok 10400

Email

mail@cloud-floor.com

Tel

+66(61)-994-2994